localization Archive

  • อ่า…สำหรับท่านใดที่ประสบปัญหาเรื่องภาษา หรือ ใครที่อยากอนุรักษ์ความเป็นไทย ตอนนี้เค้าออกมาแล้วครับสำหรับเวิร์ดเพรส Version ภาษาไทย ให้ได้โหลดไปใช้กันทั้งดุ้น(ติดตั้งใหม่) หรือแบบคนที่เคยติดตั้งไว้แล้ว แต่เป็นภาษาอังกฤษแล้ว อยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็สามารถทำได้เช่นกันครับ 9

    วิธีเปลี่ยน wordpress เป็นภาษาไทย

    อ่า…สำหรับท่านใดที่ประสบปัญหาเรื่องภาษา หรือ ใครที่อยากอนุรักษ์ความเป็นไทย ตอนนี้เค้าออกมาแล้วครับสำหรับเวิร์ดเพรส Version ภาษาไทย ให้ได้โหลดไปใช้กันทั้งดุ้น(ติดตั้งใหม่) หรือแบบคนที่เคยติดตั้งไว้แล้ว แต่เป็นภาษาอังกฤษแล้ว อยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็สามารถทำได้เช่นกันครับ

    Continue Reading