feed Archive

 • ไม่ได้อัพเดทบล็อกมานานมากกก วันนี้พอมีเวลาเลยเอาซักหน่อย ต่อไปนี้ว่าจะเขียนให้ได้อาทิตย์ละบทความ จะทำได้หรือเปล่านะ = = แต่ยังไงก็จะลองดูแล้วกัน?ฮ่าๆๆ
เอาหล่ะมาเข้าเรื่องดีกว่า... 1

  ใช้อะไรอ่าน RSS Feed แทน Google Reader ดี?

  ไม่ได้อัพเดทบล็อกมานานมากกก วันนี้พอมีเวลาเลยเอาซักหน่อย ต่อไปนี้ว่าจะเขียนให้ได้อาทิตย์ละบทความ จะทำได้หรือเปล่านะ = = แต่ยังไงก็จะลองดูแล้วกัน?ฮ่าๆๆ เอาหล่ะมาเข้าเรื่องดีกว่า...

  Continue Reading

 • ก่อนอื่นขอบอกก่อนว่า มันเปนวิธีที่เกิดจากปัญหาของผมเอง คือ ผมชอบเอา Feed ชาวบ้านมาแปะไว้หน้าเว็บเลย เพราะจะคอยเอาไว้อ่านความรู้ใหม่ๆ ในหน้าเว็บเราเลย ขี้เกียจไปอ่านใน Google Reader หรือ bloglines บริการทำนองนั้น แล้วทีนี้ แปะไปแปะมา มันเริ่มรกแหะ – -” ก็เลยว่าเอามันไปไว้ใน Page เหมือนเปนหน้าๆ นึงในเมนูดีกว่า 13

  วิธีเอา Feed มาไว้ใน Page บน wordpress

  ก่อนอื่นขอบอกก่อนว่า มันเปนวิธีที่เกิดจากปัญหาของผมเอง คือ ผมชอบเอา Feed ชาวบ้านมาแปะไว้หน้าเว็บเลย เพราะจะคอยเอาไว้อ่านความรู้ใหม่ๆ ในหน้าเว็บเราเลย ขี้เกียจไปอ่านใน Google Reader หรือ bloglines บริการทำนองนั้น แล้วทีนี้ แปะไปแปะมา มันเริ่มรกแหะ – -” ก็เลยว่าเอามันไปไว้ใน Page เหมือนเปนหน้าๆ นึงในเมนูดีกว่า

  Continue Reading