แก้ภาษาไทย Archive

  • สืบเนื่องมาจากบทความนี้ครับ คลิ๊ก เรื่องการเปลี่ยนภาษาของ wordpress ให้เป็นภาษาไทย ครับ แล้วบอกจะเขียนต่อถึงการเปลี่ยนแปลงตัวอักษรให้เป็นไปตามที่เราต้องการต้องทำอย่างไร มาดูกันครับ 3

    เปลี่ยนภาษาไทย ใน wordpress เป็นคำอื่น

    สืบเนื่องมาจากบทความนี้ครับ คลิ๊ก เรื่องการเปลี่ยนภาษาของ wordpress ให้เป็นภาษาไทย ครับ แล้วบอกจะเขียนต่อถึงการเปลี่ยนแปลงตัวอักษรให้เป็นไปตามที่เราต้องการต้องทำอย่างไร มาดูกันครับ

    Continue Reading