เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก Archive

  • พอดีกำลังจะเขียน Web Application อยู่ตัวนึง แล้วพอดีต้องใช้ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทย 13 หลัก เพื่อกรอกข้อมูลประชากรลงไปในระบบ จึงต้องทำการสุ่มหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องลงไปเพื่อทดสอบระบบอยู่เรื่อยๆ 4

    Code สุ่มหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนคนไทย 13 หลัก

    พอดีกำลังจะเขียน Web Application อยู่ตัวนึง แล้วพอดีต้องใช้ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทย 13 หลัก เพื่อกรอกข้อมูลประชากรลงไปในระบบ จึงต้องทำการสุ่มหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องลงไปเพื่อทดสอบระบบอยู่เรื่อยๆ

    Continue Reading