วิธีสร้างหน้า 301 Archive

  • แน่นอนครับว่าในบางครั้ง เราอาจจะมีการย้าย หรือเปลี่ยนชื่อโดเมน หรืออาจจะมี duplicate content ในบางหน้าของเวปของเรา ซึ่งมันมีผลอย่างมากต่อ pr และ search engine? ก็ไม่ชอบด้วยนะครับ ดังนั้นเราจึงต้องมีการจัดการกับมัน โดยใช้คำสั่ง 301 redirect เพื่อย้ายหน้า web page ทั้งหลายที่ซ้ำกันไปยัง หน้าหนึ่งหน้าใดเพียงหน้าเดียว และ search engine ก็จะรู้ด้วยครับว่า หน้านั้นเราไม่ต้องการแล้ว?ให้ลบออกจาก index ได้ และ […] 3

    วิธีสร้างหน้า 301

    แน่นอนครับว่าในบางครั้ง เราอาจจะมีการย้าย หรือเปลี่ยนชื่อโดเมน หรืออาจจะมี duplicate content ในบางหน้าของเวปของเรา ซึ่งมันมีผลอย่างมากต่อ pr และ search engine? ก็ไม่ชอบด้วยนะครับ ดังนั้นเราจึงต้องมีการจัดการกับมัน โดยใช้คำสั่ง 301 redirect เพื่อย้ายหน้า web page ทั้งหลายที่ซ้ำกันไปยัง หน้าหนึ่งหน้าใดเพียงหน้าเดียว และ search engine ก็จะรู้ด้วยครับว่า หน้านั้นเราไม่ต้องการแล้ว?ให้ลบออกจาก index ได้ และ […]

    Continue Reading