htc Archive

  • ถอยมาได้อาทิตย์นึงแล้ว แต่ยังไม่มีเวลาเขียนบล็อกเลยช่วงนี้งานยุ่งมากๆ งานเรียน และ งานจริงๆ ตอนนี้ว่าง(จริงๆ ไม่ได้ว่าง รออัพโหลดจูมล่าให้ลูกค้าอยู่) ก็เลยมานั่งเขียนซักหน่อย 13

    ถอย HTC Diamond มาแล้ว…

    ถอยมาได้อาทิตย์นึงแล้ว แต่ยังไม่มีเวลาเขียนบล็อกเลยช่วงนี้งานยุ่งมากๆ งานเรียน และ งานจริงๆ ตอนนี้ว่าง(จริงๆ ไม่ได้ว่าง รออัพโหลดจูมล่าให้ลูกค้าอยู่) ก็เลยมานั่งเขียนซักหน่อย

    Continue Reading