บล็อก กะ บ่น

ตัวอย่าง Resume สมัครงาน ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

เก็บไว้ใช้งานครับ หรือ เพื่อนๆ จะเอาไปใช้ก็ได้ครับ แต่ข้อมูลข้างในไม่ใช่ของผมนะครับ พอดีไปดาวน์โหลดมาอีกทีครับ จำไม่ได้แล้วว่าที่ไหน

ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

504 Comments

  1. tu

    รบกวนส่ง resume สมัครงาน ภาษาไทย อังกฤษ ให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  2. siphang

    รบกวนขอตัวอย่าง Resume ภาษาอังกฤษ และไทย ให้ด้วยค่ะ / ขอบคุณมากค่ะ

  3. jamorn wongjumpa

    รบกวนขอตัวอย่าง Resume ภาษาอังกฤษ และไทย ให้ด้วยครับ / ขอบคุณมากครับผม

Trackbacks / Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">