เล็คเชอร์ Archive

 • www.flazx.com < โหลด e-book c#,vb http://gigapedia.org/ วันนี้ ite499-xmlnet-week4 ทำไฟล์ นามสกุล .dll (Dynamic Link Library) textfile binaryfile การบ้าน Binary Notepad Open & Save เปน .dll + ส่งงานเก่าให้ครบด้วย 0

  03-07-51-C#

  www.flazx.com < โหลด e-book c#,vb http://gigapedia.org/ วันนี้ ite499-xmlnet-week4 ทำไฟล์ นามสกุล .dll (Dynamic Link Library) textfile binaryfile การบ้าน Binary Notepad Open & Save เปน .dll + ส่งงานเก่าให้ครบด้วย

  Continue Reading

 • http://www.mediafire.com/?exmoyzzn9zc เอกสารประกอบการประชุม? ? 0

  Seminar-27-06-51

  http://www.mediafire.com/?exmoyzzn9zc เอกสารประกอบการประชุม? ?

  Continue Reading

 • ส่งข้อมูลจาก ฟอร์มนึง ไปอีกฟอร์มนึง ? การบ้าน Winapp ที่ทำในห้องเปลี่ยนเปน C#&VB.NET หาวิธีส่งค่าแบบ โพส จากงานเดิม (เว็บ) C#,VB.NET ?ส่งใน Solution เดียวกัน จึงต้องลง Visual Studio .NET ตัวเต็ม Download Code ที่เรียนวันนี้ + Lecture ของอาจารย์ขยัน 0

  C#-26-06-51

  ส่งข้อมูลจาก ฟอร์มนึง ไปอีกฟอร์มนึง ? การบ้าน Winapp ที่ทำในห้องเปลี่ยนเปน C#&VB.NET หาวิธีส่งค่าแบบ โพส จากงานเดิม (เว็บ) C#,VB.NET ?ส่งใน Solution เดียวกัน จึงต้องลง Visual Studio .NET ตัวเต็ม Download Code ที่เรียนวันนี้ + Lecture ของอาจารย์ขยัน

  Continue Reading

 • อาทิตย์หน้าส่ง 1. เอกสาร โครงการจัดการสัมนา (ดูท้ายเล่มหนังสือ ภาคผนวก ก.) 2. วาระการประชุม ว่าครั้งหน้าจะประชุมอะไรบ้าง ? 0

  สัมนา-21/06/51

  อาทิตย์หน้าส่ง 1. เอกสาร โครงการจัดการสัมนา (ดูท้ายเล่มหนังสือ ภาคผนวก ก.) 2. วาระการประชุม ว่าครั้งหน้าจะประชุมอะไรบ้าง ?

  Continue Reading

 • *ซื้อหนังสือได้แล้ว 100฿ musictheory.net ? องค์ประกอบของดนตรี 4 อย่าง 1. Pitch (ความถี่ ,ลักษณะเสียงสูงต่ำของเสียง) Staff (บรรทัด 5 เส้น 4 ช่อง) 2. Duration (ระยะเวลา) ตัวกลม, ตัวขาว, ตัวดำ, ตัวเขบ็ด 1 ชั้น , ตัวเขบ็ด 2 ชั้น […] 0

  MUS102-25/06/51

  *ซื้อหนังสือได้แล้ว 100฿ musictheory.net ? องค์ประกอบของดนตรี 4 อย่าง 1. Pitch (ความถี่ ,ลักษณะเสียงสูงต่ำของเสียง) Staff (บรรทัด 5 เส้น 4 ช่อง) 2. Duration (ระยะเวลา) ตัวกลม, ตัวขาว, ตัวดำ, ตัวเขบ็ด 1 ชั้น , ตัวเขบ็ด 2 ชั้น […]

  Continue Reading

 • วันนี้เรียน ?1. ฟอร์มแบบสอบถาม (ลักษณะข้อสอบ) ?2. ฟอร์มเปลี่ยนสี 3. Switch..case ?Switch(variable) { ???????? case?”condition” : ????????????? xxxx … ??????????????break; ?????????case “condition2” : ????????????? xxxx … ??????????????break; ????????? default : ??????????????xxxx… ??????????????break; }? […] 0

  ITE208-24-06-51

  วันนี้เรียน ?1. ฟอร์มแบบสอบถาม (ลักษณะข้อสอบ) ?2. ฟอร์มเปลี่ยนสี 3. Switch..case ?Switch(variable) { ???????? case?”condition” : ????????????? xxxx … ??????????????break; ?????????case “condition2” : ????????????? xxxx … ??????????????break; ????????? default : ??????????????xxxx… ??????????????break; }? […]

  Continue Reading

 • cool web? : www.experts-exchange.com email : ckayun@yahoo.com สร้าง MDI FORM ? การบ้าน ——- ทำตามเอกสาร MDI ต่อ ให้ครบ แล้วส่งอีเมล์ไปให้อาจารย์ทั้ง C# และ VB ?ฟิลด์ที่เปน private ถ้าต้องการเรียกใช้โดยคลาสอื่นให้ใช้ ?public …. { ?????????get ?????????{ ?????????????????return […] 0

  C#-19-06-51

  cool web? : www.experts-exchange.com email : ckayun@yahoo.com สร้าง MDI FORM ? การบ้าน ——- ทำตามเอกสาร MDI ต่อ ให้ครบ แล้วส่งอีเมล์ไปให้อาจารย์ทั้ง C# และ VB ?ฟิลด์ที่เปน private ถ้าต้องการเรียกใช้โดยคลาสอื่นให้ใช้ ?public …. { ?????????get ?????????{ ?????????????????return […]

  Continue Reading