บล็อก กะ บ่น, อัลบั้มภาพ

ภาพไปงานจิบกาแฟคนทำเว็บ ครั้งที่ 11

ติดมา 2 ภาพครับ -*- กว่าจะหาเจอ

งานครั้งนี้ได้ความรู้เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Mashup , how to manage web project, smf,how to make different web 2.0

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">